Huisregels

Afsprakenbeleid

Indien u een afspraak heeft maar verhinderd bent door ziekte of anderszins, willen wij u vriendelijk verzoeken minstens 48 uur voor de geplande afspraak contact op te nemen met de praktijk om dit te berichten.  Door tijdig te bellen voorkomt u dat de behandelaar de gereserveerde tijd in rekening zal moeten brengen.

Uw eerste bezoek aan onze praktijk

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat u bij uw eerste bezoek aan onze praktijk het volgende meeneemt:

1. De gegevens van uw vorige tandarts: patiëntenkaart en foto’s (indien aanwezig). Deze gegevens dient u zelf op te vragen bij uw vorige tandarts. U kunt de gegevens naar onze   praktijk laten sturen via post of mail (info@vanderveenenvogels.nl) of u laat ze naar uw huisadres sturen.

2. Uw zorgverzekeringpasje, dit pasje dient u bij elk bezoek aan onze praktijk bij u te hebben.

3. Een geldig legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. 

4. Het door u ingevulde vragenformulier (anamneseformulier). Dit formulier ontvangt u van ons nadat u zich hebt aangemeld bij onze praktijk.

5. Bij gebruik medicatie, graag een medicatielijst bij uw apotheek opvragen.

6. Uw email adres en uw mobiele nummer.

Betalingen

Indien u verzekerd bent voor de tandarts wordt onze factuur verwerkt door infomedics (zie eventueel www.infomedics.nl voor meer informatie.) Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn voor de tandarts dan dient u rekening te houden met een directe betaling na afloop van de behandeling. U kunt bij ons in de praktijk pinnen. 

Zijn er wijzigingen in uw gegevens, dan deze graag zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.

Privacy

In de gezondheidzorg geldt voor de patiëntenadministratie een privacyreglement. Dit houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens. Wij mogen alleen met uw toestemming uw gegevens verstrekken aan derden.

© vanderveenenvogels.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy