Parodontologie

Parodontologie betekent letterlijk: de kennis van het parodontium. (Dit is het steunweefsel van uw tanden en kiezen.) Het heeft dus betrekking op het tandvlees, het kaakbot en de vezels daartussen.

Een groot deel van de behandelingen aan uw parodontium vinden plaats bij een van onze mondhygiënistes. Bij echt complexere gevallen is de parodontoloog echter de aangewezen persoon om te bezoeken. Hij is door zijn chirurgische ingrepen van toegevoegde waarde en is bovendien de aangewezen persoon om daar waar tanden en kiezen verloren zijn gegaan deze te vervangen door het plaatsen van een implantaat. De tandarts of de mondhygieniste zal in alle gevallen eerst met u overleggen voordat u wordt doorverwezen.

Onze implantoloog Ward Vandenbulcke zal in de meeste gevallen eerst een afspraak ter kennismaking met u maken. De verdere behandelplanning volgt altijd in goed overleg.

© vanderveenenvogels.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacy